Välkommen!

Vi på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB bistår dig med allehanda tjänster inom immaterialrättsområdet. Våra huvudområden är patent, varumärken och design men vi arbetar även med tjänster rörande domännamn,
avtalsrätt, marknadsrätt med flera juridiska områden.

Vårt team av erfarna patent-, varumärkes-, designkonsulter och jurister tillhandahåller bland annat
följande tjänster:

 • Strategisk rådgivning inom immaterialrättsområdet
 • Bistånd för effektivt IP-management på ditt företag
 • Utarbetande av patentansökningar för att söka skydd för ditt företags uppfinningar
 • Inlämning och drivande av internationella (PCT) & europeiska patentansökningar (EPC)
 • Fullföljande och drivande av patentansökningar i olika länder
 • Validering av europapatent i Sverige
 • Genomlysning av utvecklingsprojekt för att identifiera strategiskt viktiga uppfinningar
 • Nyhetsgranskningar av uppfinningar
 • Värdering av patent
 • Patenterbarhetsbedömningar och olika slag av analyser av uppfinningar
 • Utredningar av eventuella utövningshinder mot dina produkter (Freedom-to-Operate)
 • Bevakning och analys av konkurrenters immaterialrättsaktivitet
 • Inlämning av invändningar mot konkurrenters patent och varumärkes- och designregistreringar
 • Analyser av intrångssituationer, samt biträde vid intrång i immaterialrätt m fl konflikter
 • Biträde vid olika rättstvister avseende immaterialrätt
 • Utarbetande och inlämning av design- och varumärkesansökningar
 • Registrering av domännamn
 • Utarbetande av licens- och royaltyavtal, samt biträde vid pantsättning
 • Översättningar av dokument rörande immaterialrätt, bl a patentskrifter


Vår strävan är att alla uppdrag ska utföras skickligt, kostnadseffektivt och med ett största personliga engagemang.


Banner ny adress 1701

 

User Login